veraikon

21 tekstów – auto­rem jest ve­raikon.

Anioł śmierci
Roz­piera swe skrzydła

Cichy wiatr

Weź mój ogień
a je­go płomień
ocal...

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lipca 2019, 20:34

Wciaz szu­kam Cie w przy­pad­ko­wych spoj­rze­niach przechodniow
Niosac mi­losc kaz­de­go dnia
Wie­rzac ze kto­ras z czes­ci pom­no­zone­go dobra
Tra­fi przez jed­no z tych serc do Ciebie....

https://youtu.be/BeMJoRppPDw 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2019, 21:01

Ogień

Ty jedyny
Wznieciłeś w zgasłej me­go życia
Supernowie

nie ma Cię

zos­tał mi po Tobie
gasnący płomień

G. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2018, 03:07

Silni
Uf­ni
Odważni

Wczoraj


Słabi
Sfrustrowani
Złamani

Dzisiaj


Cze­kając na jutro... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 listopada 2018, 20:40

Tomaszowi***

Po dniu który ok­radł mnie z wiary
Nocą przyw­ra­cam do życia
Uśpione marzenia

W obu­marłej duszy
Wy­ras­tają nowe
Po wyr­wa­nych skrzydłach

Czy to już świt?

Uj­rzeć chcę
Ko­lej­ny wschód nadziei

Nie do­mykam drzwi
Des­pe­rac­ki krzyk 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 listopada 2018, 03:31

W świecie jed­no­razówek, dru­gie szan­se nie istnieją. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 listopada 2018, 02:44

Zdarzyło się raz

i cho­ciaż
wciąż każde­go dnia
szu­kam Cię
w przy­pad­ko­wych spoj­rze­niach przechodniów
chy­ba już czas

by zacząć żyć
by uchylić
zam­knięte do­tychczas drzwi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 listopada 2018, 20:04

*** G.

Wciąż stoję
Stoję...
W pot­rze­bie modlitwy...
Twojej…

Wyszepcz
Proszę...
Proszę!
Wyszep­cz
Imię moje... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2018, 23:16

***
Po no­we bu­ty idziemy przed siebie
Gdy nasze bo­se sto­py
Mok­na w łzach dru­giego człowieka
Dep­cze­my ser­ca sprag­nione miłości

I gdy cos uwiera a but jak­by zbyt ma­ly
Nie po­myśli­my na­wet by spraw­dzić
Czy­je krzyw­dy do sto­py przywarly 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 sierpnia 2017, 02:21

Sreb­rzys­ty obłoczku energii

Być może te­raz
mówiłbyś MAMA
ale los zde­cydo­wał za Nas

I kiedy tak pat­rzę
na Twoją niebieską skarpetkę
słyszę jak szepczesz

Ma­musiu niewierna
Zos­taw, bo może wrócę do Ciebie
W kolejnym
Następnym lecie...

2015... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 maja 2017, 03:16
veraikon

Do złodziei własnosci intelektualnej: In­formuję, że wszys­tkie moje opublikowane treści pi­sane, są chronione prawami autor­skich i KAŻDORAZOWO w ce­lu ich wykorzystania w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da. Thanks for your attention. Have a nice day! veraikon

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 lipca 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Anioł śmier­ci Roz­piera swe skrzydła Cichy [...]

4 lipca 2019, 20:43marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Anioł śmier­ci Roz­piera swe skrzydła Cichy [...]

4 lipca 2019, 20:34veraikon do­dał no­wy tek­st Anioł śmier­ci Roz­piera swe skrzydła Cichy [...]

23 czerwca 2019, 13:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

23 czerwca 2019, 10:26veraikon sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

23 czerwca 2019, 02:23yestem sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

22 czerwca 2019, 20:43veraikon sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

22 czerwca 2019, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

22 czerwca 2019, 14:11marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

22 czerwca 2019, 14:00veraikon sko­men­to­wał tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]